Løyper i vinterferien

Det tas sikte på å opprettholde gode løyper hver dag i vinterferieukene. Løypemaskinen vil også kjøre fra Brendthovd til Fagerdalen og tilbake via Varaldset i helgen (starten av uke 8). Deretter blir løypa vedlikeholdt med skuter.


HSL/ÅHW/kld  

Til informasjon

Oppslag

Plan for løypekjøring vinteren 2021:

Tirsdag og onsdag :  Storerunden og Skogsrunden

Fredag:Alle løyper
Lørdag Alle løyper

Søndag kjøres alle løyper dersom det er nødvendig