Saker til årsmøte - Holsåsen stig- og løypenemd?

Årsmøte for Holsåsen stig- og løypenemd vil som tidligere år bli avholdt på Steinstølen kafé skjærtorsdag 14.april.
 
Eventuelle saker må sendes styret pr epost kristine.kolsrud@avarnsecurity.com innen 31.mars (2 uker før møtet avholdes).
Invitasjon, årsmelding, regnskap og budsjett for HSL vil bli publisert på holsaasen.no, Facebook og sendt ut pr e-post i løpet av denne uke.
 
Ønsker dere alle fortsatt fine dager i løypene på åsen. 

Til informasjon

Oppslag

Plan for løypekjøring vinteren 2021:

Tirsdag og onsdag :  Storerunden og Skogsrunden

Fredag:Alle løyper
Lørdag Alle løyper

Søndag kjøres alle løyper dersom det er nødvendig