Saker til årsmøte - Holsåsen stig- og løypenemd?

Årsmøte for Holsåsen stig- og løypenemd vil som tidligere år bli avholdt på Steinstølen kafé skjærtorsdag 14.april.
 
Eventuelle saker må sendes styret pr epost kristine.kolsrud@avarnsecurity.com innen 31.mars (2 uker før møtet avholdes).
Invitasjon, årsmelding, regnskap og budsjett for HSL vil bli publisert på holsaasen.no, Facebook og sendt ut pr e-post i løpet av denne uke.
 
Ønsker dere alle fortsatt fine dager i løypene på åsen. 

Til informasjon

Oppslag

Plan for løypekjøring vinteren 2024:

Mandag - torsdag:  Storerunden og Skogsrunden en til to ganger pr uke etter behov og værforbehold

Fredag - lørdag og søndag: alle løyper etter behov og værforbehold.