Bilkjøring

Vi har fått inn enkelte klager om at det kjøres for fort på Holsåsen. Veiene kan være uoversiktlige, og mange velger å gå turer langs veiene. Det henstilles derfor om at man viser varsomhet, tilpasser farten etter forholdene og kjører forsiktig.  

Hilsen Holsåsen Vel

Til informasjon

Oppslag

Plan for løypekjøring vinteren 2021:

Tirsdag og onsdag :  Storerunden og Skogsrunden

Fredag:Alle løyper
Lørdag Alle løyper

Søndag kjøres alle løyper dersom det er nødvendig