Protokoll fra årsmøte 14.4.22

Vedlagt ligger protokoll fra årsmøte i Holsåsen Vel 14.4.22.

Protokoll fra årsmøte i Holsåsen Vel 14.4.22

Til informasjon

Oppslag

Plan for løypekjøring vinteren 2024:

Mandag - torsdag:  Storerunden og Skogsrunden en til to ganger pr uke etter behov og værforbehold

Fredag - lørdag og søndag: alle løyper etter behov og værforbehold.