Protokoll fra årsmøte 14.4.22

Vedlagt ligger protokoll fra årsmøte i Holsåsen Vel 14.4.22.

Protokoll fra årsmøte i Holsåsen Vel 14.4.22

Til informasjon

Oppslag

Plan for løypekjøring vinteren 2021:

Tirsdag og onsdag :  Storerunden og Skogsrunden

Fredag:Alle løyper
Lørdag Alle løyper

Søndag kjøres alle løyper dersom det er nødvendig