Digitalt årsmøte for 2020

Årsmøte for 2020.
Pga pandemien vil det heller ikke i år være mulig å avholde et fysisk årsmøte i Holsåsen Sti- og Løypenemd. Det legges derfor opp til at møtet avholdes digitalt. Alle som har bidratt økonomisk til HSL frem til møtet åpnes, kan delta på møtet. Vi sender dere en sms med link og kode med adgang til møtet på møtedag 1. Møtet avholdes i perioden 15.-28.04.21, slik at alle får anledning til å sette seg inn i sakene og avgi stemme. Det er anbefalt å begrense saker til ordinære årsmøtesaker.
Likevel åpner vi for at dere sender inn saker som dere ønsker tatt opp i møtet. Frist for dette er 24.mars.
Mvh Erik Danielsen, HSL

Til informasjon

Oppslag

Plan for løypekjøring vinteren 2021:

Tirsdag og onsdag :  Storerunden og Skogsrunden

Fredag:Alle løyper
Lørdag Alle løyper

Søndag kjøres alle løyper dersom det er nødvendig