Digitalt årsmøte for Holsåsen Vel torsdag 22. april 2021 klokken 20.00

I år som i fjor blir det dessverre noen endringer i avviklingen av årsmøtet ettersom vi ikke kan være på Steinstølen på grunn av koronasituasjonen.  Årsmøtet blir derfor på Teams torsdag 22. april klokken 20.00. Etter at årsmøte-sakene er unnagjort vil Knut Medhus ta over med noen historier fra Åsen. Vi håper mange har anledning til å delta og ønsker gamle og nye medlemmer hjertelig velkomne. De som ønsker å delta må melde seg på ved å sende en epost til holsaasenvel@gmail.com  De som har meldt seg på vil få tilsendt en lenke til Teams-møtet etter hvert. For ordens skyld så er møtet åpent for alle, mens de som har betalt for 2020 har stemmerett. Om du lurer på om du har betalt for 2020 så ta kontakt på holsaasenvel@gmail.com  så finner vi ut av dette kjapt.

Innkalling til årsmøtet med årsberetning og valgkomiteens innstilling finner du her. Eventuelle innkomne saker må være innsendt styret innen tirsdag 6. april til holsaasenvel@gmail.com

I år blir det dessverre heller ikke noe påskeskirenn. Vi håper på bedre tider og får heller finpusse kostymene for neste anledning.

Litt om Velforeningen.

Vi håper flere har lyst til å bli medlemmer i Holsåsen Vel og fellesskapet som vi har på Åsen. Velforeninga vår jobber for medlemmenes felles interesser på Holsåsen og jobber aktivt for et godt samarbeid med Hol kommune, Holsåsen Sti- og Løypenemd, grunneierne og andre aktører.

Hvert år arrangerer Velforeningen:

  • Påskeskirenn
  • Sammenkomster ved årsmøtet og ved den årlige dugnaden på sti- og løypeområdet.

Medlemskontingenten er pr. 2021 på kr 400. Du kan betale med Vipps til nr. 589456. Den kan også betales til konto 2333 2240 226, Holsåsen Vel v/ Jenssen (blankett vedlagt mailen for de som ønsker det). Du finner mer om styret og vedekter her: http://www.holsaasen.no/no/holsaasen_vel1/

Vi ser fram til å se dere- både på Åsen, på årsmøtet og som medlemmer!

Til informasjon

Oppslag

Plan for løypekjøring vinteren 2024:

Mandag - torsdag:  Storerunden og Skogsrunden en til to ganger pr uke etter behov og værforbehold

Fredag - lørdag og søndag: alle løyper etter behov og værforbehold.