Holsåsen Vel

Styret, revisor og valgkomite i Holsåsen Vel:


Styreleder Inger-Lise F. Jespersen, Tlf. 913 15 605
Kasserer Vigdis Samdahl, Tlf 952 91 707
Sekretær Jarle Berntsen , Tlf: 468 65 910
Styremedlem Olav Tenstad, Tlf. 909 38 776
Styremedlem Kjell Haug, Tlf. 901 03 895
Varamedlem Line L. Jenssen, Tlf. 481 38 181
Varamedlem Atle Berge

Revisor Jon Dyken, Tlf. 976 89 782

Valgkomité:

Erik Danielsen (Formann)  Tlf. 913 12 547

Bjørn Bentsen, Tlf. 916 33 360


Vedtekter for Holsåsen Vel

Medlemskontingent Kr 350 for 2018 betales til konto 2333 2240 226, Holsåsen Vel ved Vigdis Samdahl

 

 

Holsåsen Vel ønsker nye medlemmer velkommen