Holsåsen Vel

Styret, revisor og valgkomite i Holsåsen Vel:


Styreleder Inger-Lise F. Jespersen, Tlf. 91315605
Kasserer Vigdis Samdahl, Tlf 95291707
Sekretær Jarle Berntsen , Tlf: 46865910
Styremedlem Olav Tenstad, Tlf. 90103895
Styremedlem Kjell Haug, Tlf. 90103895
Varamedlem Kari Lie Danielsen, Tlf. 481 38 181
Varamedlem Atle Berge, Tlf. 98625839

Revisor Jon Dyken, Tlf. 97689782

Valgkomité:
Bjørn Bentsen, Tlf. 916 33 360
Vigdis Skulstad, Tlf. 482 12 161


Vedtekter for Holsåsen Vel 

Nye hytteeiere ønskes velkommen som medlemmer i vellet og bes henvende seg til Inger-Lise Finneman Jespersen, (inger-lise.jespersen@outlook.com)

Bidrag til nettsiden sendes til Olav Tenstad (
Olav.tenstad@uib.no)

Til informasjon

Oppslag

Løypekjøring 2018:

Løypene kjøres i helger og etter behov. 
Følg med på
"Spor tråkkemaskin"