Holsåsen Vel

Holsåsen Vel ønsker nye medlemmer velkommen

Styret, revisor og valgkomite i Holsåsen Vel:

Styreleder Line L. Jenssen, Tlf. 930 43 831
Sekretærer Kjell Haug, Tlf. 901 03 895, Sissel Rødevand, Tlf: 900 58 357
Kasserer Vigdis Samdahl, Tlf 952 91 707
Styremedlem Olav Tenstad, Tlf. 909 38 776
Varamedlem Einar Vik, Tlf 413 63 349
Varamedlem Odd Sverre Hanssen, Tlf 908 31 311

Revisor Jon Dyken, Tlf. 976 89 782

Valgkomité:
Christian Weltz (Formann)  Tlf. 952 91 700
Astrid Dyken 

Vedtekter for Holsåsen Vel

Årskontingenten på Kr 400 for 2021 kan nå betales med Vipps nr 589456. Den kan også betales til konto 2333 2240 226, Holsåsen Vel ved Jenssen. Husk å oppgi navn og hytteadresse

Kontingent for 2020 var 400 kr
Kontingent for 2019 var 400 kr
Kontingent for 2018 var 350 kr

 

Til informasjon

Oppslag

Plan for løypekjøring vinteren 2021:

Tirsdag og onsdag :  Storerunden og Skogsrunden

Fredag:Alle løyper
Lørdag Alle løyper

Søndag kjøres alle løyper dersom det er nødvendig