Fibernett

Fiber er en fremtidsrettet teknologi som fungerer godt uavhengig av terreng og vegetasjon. Fiber er til fordel for flertallet av hytteiere som ønsker høyhastighets bredbånd. Graving og utrulling vil medføre ulempe for hytteeiere i en overgangsperiode. Vi vurderer at denne ulempen er mindre enn den økte bruksverdien av hytta og verdistigningen på hytteområdet etter utbyggingen. Datatrafikken har flyttet seg fra kontoret og arbeidsplassen til hjemmekontoret og hytta. Flere har opplevd at hytta digitalt burde vært dimensjonert for langt større aktivitet enn vanlig, enn for noen få år siden.

Hittil har Internett-signalene kommet til Holsåsen som radiosignaler som 4G mm. Denne løsningen har noen begrensninger sammenlignet med fiber. Fiberkabelen er laget av plast og har en kjerne i glass. Signalene i en fiberkabel sendes via lys –med lysets hastighet. Det betyr at fiber så å si har uendelig kapasitet, og kan overføre enormt store mengder data i mye høyere hastighet enn det vi kjenner fra tradisjonelt bredbånd. Fiber er raskere enn noe annet og er derfor en fremtidsrettet Internett-forbindelse. Med fiber deler du ikke kapasitet med andre samtidige brukere utenfor fritidsboligen. Du er godt rustet for økt datatrafikk i årene som kommer og de muligheter dette gir for styring og bruk av hytta.

Styret i Holsåsen Vel støtter etablering av fiberinfrastruktur, og håper fiber øker bruken av hyttene og området. Det er likevel viktig for oss å si at dette er et frivillig tilbud som hver enkelt må vurdere i forhold til økonomi og bruk av hytta.

Beste hilsener, styret i Holsåsen Vel.

Til informasjon

Oppslag

Plan for løypekjøring vinteren 2024:

Mandag - torsdag:  Storerunden og Skogsrunden en til to ganger pr uke etter behov og værforbehold

Fredag - lørdag og søndag: alle løyper etter behov og værforbehold.