Slutt på skiseongen?

Det er nå blitt så bløtt og stedvis bart i terrenget at det dessverre ikke lenger kan kjøres løyper denne sesongen.

Vi ønsker å rette en stor takk til vår løypekjører Birger Embrik Kaslegard som har vært fleksibel og stilt opp dag og natt for at vi skulle få gode løyper gjennom en svært krevende vinter. 


Løypekjøringen i påsken bød på store utfordringer og ble svært kostbar. HSL håper flere ønsker å bidra med frivillig løypebidrag til konto 23333312220.


Holsåsen sti- og løypenemnd takker for denne skisesongen.


Åge H. Wiik     


     


Bilde tatt fra Brenthovdløypa ved Fekjadn 22. april 2019

Til informasjon

Oppslag

Plan for løypekjøring vinteren 2024:

Mandag - torsdag:  Storerunden og Skogsrunden en til to ganger pr uke etter behov og værforbehold

Fredag - lørdag og søndag: alle løyper etter behov og værforbehold.