Forberedelse til dugnad

Dersom  noen ønsker å bidra med klipping, rydding, snekring etc. i løpet av sommeren og før dugnaden er det rikelig anledning til det. Det er bare å kontakte leder av Holsåsen Sti og Løypenemnd Roald Ekanger: mob: 99166335, roald@ekanger.no 

Det vil bli gitt nærmere informasjon om dugnaden når datoen nærmer seg.


HSL ønsker dere alle gode sommerdager på Holsåsen!


HSL/kld     
  

Til informasjon

Oppslag

Løypekjøring 2018:

Løypene kjøres i helger og etter behov. 
Følg med på
"Spor tråkkemaskin"