Årsmøte i Holsåsen vel og Holsåsen Sti og Løypenemnd

Innkalling til årsmøte i Holsåsen Vel (kl 17)  

Innkalling og sakspapirer til møtet i HSL (fra kl 18:15) finner du her:

Innkalling og saksliste 

Referat fra årsmøtet 2017

Årsmelding 2017
    

Regnskap og balanse

Komprimert regnskap 2017 og Budsjett 2018 
  

Forslag til vedtektsendring 

Handlingsplan 2018 


Vi ber om at du selv sørger for utskrift av sakspapirene.
 
Alle ønskes vel møtt!
HSL/kld

Til informasjon

Oppslag

Løypekjøring 2018:

Løypene kjøres i helger og etter behov. 
Følg med på
"Spor tråkkemaskin"