Om Holsåsen Vel


Styret, revisor og valgkomite i Holsåsen Vel:

Styreleder  Inger-Lise Finnemann-Jespersen   

Huk Aveny 42, 0278 Oslo
Tlf. 91315605, inger-lise.jespersen@dnb.no

Kasserer  Vigdis Samdahl
Melumveien 3a, 0751 Oslo
Tlf 95291707, vigdis.samdahl@baerum.kommune.no

Sekretær Jarle Berntsen
Seimshovden 12, 5260 Arna
Tlf. 930 24 242,  jarle.berntsen@math.uib.no

Styremedlem Roald Ekanger
Haukedalsbotn 135, 5119 Ulset
Tlf. 99166335,  roald@ekanger.no

Styremedlem Kjell Haug
Halhjemsmarka 377, 5208 Os
Tlf. 90103895, Kjell.Haug@uib.no

Varamedlem Kari Lie Danielsen
Kildalsvei , 0678 Oslo
Tlf. 481 38 181, karilie.danielsen@vel.oslo.kommune.no

Varamedlem Atle Berge
Kjelånæ 40, 5264 Garnes
Tlf. 98625839, atlima3@hotmail.com

Revisor  Jon Dyken, Fossveien 40, 1405 Langhus                    

Valgkomité Bjørn Bentsen
Sørvangen 13, 3425 Reistad
Tlf. 916 33 360, bjo-ben@online.no 

Vigdis Skulstad,
Trengereidgeila 25, 5263 Trengereid
Tlf. 482 12 161                                                                    

    

 

 

 

 

 

Til informasjon

Oppslag

Løypekjøring 2018:

Løypene kjøres i helger og etter behov. 
Følg med på
"Spor tråkkemaskin"