Styret

Formål:

Nemnda har ansvaret for merking og preparering for nødvendig vedlikehold og drift av langrennsløyper samt stier i hht vedtatt sti- og løypeplan for Holsåsen. Herunder kommer også evt. inngåelse av grunneieravtaler med evt. kompensasjonsordninger, anleggelse av nye løyper, grunnpreparering, og søknad om tippemidler vedr slike tiltak. Løypenemnda sørger også for å følge opp de tiltak som til enhver tid gjelder sitt område, beskrevet i kommunedel plan for stier og løyper.


Sammensetning av styret

Roald Ekanger Leder Tlf 99166335
Åge Hansen Wiik Nestleder Tlf 99515435
Kari Lie Danielsen Styremedlem  
Knut Medhus Styremedlem  
Sander Ottar Søndrål Styremedlem  
     
Bodil Jensen Varamedlem for lokalmiljø  
Anne-Grete Strøm-Erichsen Varamedlem for hytteeiere  
Torstein Seim Varamedlem for grunneiere  
     
     

Valgkomite:
Bengt Drageset leder
Rune Hallingstad
Per Sætran 

Revisor:
Olav Strømsvåg 

Har du spørsmål eller kommentarer rundt løypene, ta kontakt med Åge Hansen Wiik. Har du andre spørsmål eller ting du mener noe om, så ta kontakt med en av oss i styret.

Til informasjon

Oppslag

Løypekjøring 2018:

Løypene kjøres i helger og etter behov. 
Følg med på
"Spor tråkkemaskin"